500 rokov histórie reformácie vo vyšívaných obrazoch


Okrem hudobno-tanečných vystúpení, ľudovo-remeselných trhov a mnohých sprievodných aktivít budú pre návštevníkov pripravené aj dve výstavy. Jednou z nich je Vyšívaná 500-ročná história reformácie na Slovensku.

V roku 2017 si protestantské cirkvi pripomínali 500. výročie začiatku reformácie

"Reformácia bola procesom, ktorý mal za cieľ reformovať rímsko-katolícku cirkev, pričom za jej začiatok sa zvyčajne považuje zverejnenie 95 téz Martina Luthera v roku 1517," hovorí Adrián Kobetič, kurátor výstavy. Prvé známky reformačného procesu sa na Slovensku objavili krátko po zverejnení spomenutých Lutherových téz, čo rozpútalo dlhú a rozmanitú históriu protestantizmu, ktorá sa píše doteraz. Významné momenty, osobnosti, pamiatky, ale aj udalosti však neboli votkané len do nití času, ale aj do výstavy, prezentovanej v rámci Trnavskej brány 2023 v kaplnke západného krídla radnice na radničnom nádvorí," dopĺňa. Martin Luther odštartoval dejiny reformácie, foto: Daily Times

Výstava obsahuje sériu šestnástich vyšívaných obrazov, každý má rozmer 100x120 cm

Autorkou výtvarných podkladov je architektka prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., ktorá na podkladové plátno zachytila rozmanité námety z dejín Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. "Na základe jej návrhov ženy v jednotlivých seniorátoch ECAV pod vedením výšivkárky Emílie Fojtíkovej vyšili námet gobelínovou technikou, čím zvečnili obraz prostredníctvom minuciózneho vrstvenia nití." Celý projekt tvorby obrazov mal výrazne komunitnú povahu. Jeho cieľom bolo nielen pripomenúť si dejiny ECAV na Slovensku, ale aj spojiť veriacich naprieč celým Slovenskom. Jednotlivé výšivkárky pracovali na celom procese úplne zadarmo, s oddanosťou viere a s presvedčením o dôležitosti odkazu reformácie. Janka Krivošová, autorka výtvarných podkladov, foto: krasyslovenska.sk

Obrazy zachytávajú významné tváre a ich významné počiny v našej histórii

"Jednotlivé obrazy zachytávajú cirkevných hodnostárov a hodnostárky, farárov a farárky, spisovateľov a spisovateľky a tiež iné významné osobnosti. Okrem osobností však možno na obrazov rozpoznať aj známe evanjelické stavby, či udalosti, ktoré sa ich, či samotnej ECAV na Slovensku týkajú," uzatvára Adrián.

Výstava bude pre návštevníkov pripravená v radničnej kaplnke od 16. do 23. augusta v nasledovných otváracích časoch: počas dní festivalu (18.8. - 20.8.) od 10:00 h do 19:00 h, ostatné dni v poobedných hodinách od 13:00 h do 19:00 h. Okrem tejto výstavy nájdete druhú v priestoroch Čepan gallery na Nádvorí, kde zastrešuje "Čarovné nite v čipke" Klub trnavských paličkárok. Čarovné nite v čipke budú trvať od 16. do 23. augusta s otváracou dobou od 10:00 h do 19:00 h počas všetkých dní.

Zdieľaj