Handrlák: Slovácky folklór na medzinárodnej scéne


Otvárame dvere do Slováckeho folklóru, ktorý prezentuje tradičnú ľudovú kultúru, zvyky, piesne, tance, remeslá a obyčaje z oblasti Slovácka. Táto oblasť ležiaca v juhovýchodnej časti Moravy, nesie v sebe bohatú históriu a kultúrne dedičstvo, ktoré sa prejavuje v rôznych aspektoch jej folklóru. Predstavujeme vám Folklórny súbor piesní a tancov Handrlák.

„Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK z.s. působí v Kunovicích, v srdci národopisného regionu Slovácko. Zpracovává oblast moravského Dolňácka, Kopanic a Kyjovska. Ve své tvorbě se snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje svého regionu. Usiluje o osobité ztvárnění slováckého folkloru,“ uvádza v rozhovore Pavlína Hrdlíková, vedúca tanečnej zložky súboru.

FS Handrlák vychováva niekoľko generácií, Zdroj: FB FSPT Handrlák

Vznik súboru vyplynul z detského folklórneho súboru Handrláček v roku 2001, pričom história detského súboru siaha až do roku 1986. „Založila ho Ludmila Habartová, která v roce 2007 tragicky zahynula. Zůstane trvale v našich srdcích a neustále na ni s úctou, láskou a vděčností vzpomínáme,“ vysvetľuje Pavlína. Samotný veselý názov „Handrlák“ sa vyvinul z príbehu starého zberateľa handier, ktorý chodil po domoch a vymieňal staré handry za porcelánové hrnčeky a tanieriky.

Krásne farebné kroje reprezentujúce Slovácko, zdroj: FB FSPT Handrlák

Súbor reprezentuje Slovácku kultúru nielen doma, ale aj v zahraničí. Ich piesne a tance odzneli na mnohých medzinárodných festivaloch v Poľsku, Litve, Rakúsku, Slovensku, Maďarsku, Grécku, Nemecku, Turecku, Francúzsku, Portugalsku, Ukrajine, Rusku, Albánsku, Čiernej Hore a mnohých ďalších krajinách. Okrem toho je aj neodmysliteľnou súčasťou domáceho kultúrneho života. Pravidelne sa zúčastňuje na tradičných "kunovských hodoch" a tiež organizuje akcie "Škola verbunku" a "Školu ľudového tanca". Kunovická jazda kráľov, zdroj: web FS Handrlák

Pri každom vystúpení Handrlák prináša na javisko atmosféru a pestrofarebnosť regionálnych krojov, ktoré vyjadrujú bohatstvo či naopak skromnosť jednotlivých oblastí. Do taktu im hrá cimbalová hudba s primášom Štěpánom Vaculíkom, choreografie tvoria Jiří Lůčný, Miloš Plachý, Ludmila Habartová, Pavlína Hrdlíková a Dominik Skucius. Vedúcou tanečnej časti je Pavlína Hrdlíková a organizačným vedúcim súboru je Jiří Lůčný. Hudobná zložka neodmysliteľnou súčasťou, zdroj: FB FSPT Handrlák

Trnavská Brána sa môže tešiť na nezameniteľný zážitok plný živej tradície, farebných krojov a nákazlivého nadšenia, ktorý FS Handrlák so sebou prinesie na pódium.

Zdieľaj