UFS Mladosť a ich Obrazy z Dolnej zeme


Nový scénický program UFS Mladosť z Banskej Bystrice zažil svoju premiéru v marci 2022. V jeho pozadí sa skrýva autorský tím zložený z niekoľko desiatok členov. Tí ho nechali vyzrieť a do finálnej podoby sa dostal po 2 rokoch. Za krátku dobu stihol zožať u divákov úspechy a v Trnave ho uvidíme v piatok 19.8. o 21:00.

Dobré nápady sa rodia na Východnej

„Impulzom k tvorbe javiskového diela bol festivalový program Obrazy z Dolnej zeme uvedený vo Východnej v roku 2018,“ začína UFS Mladosť. Dopyt zo strany diváckej zložky spôsobil rozšírenie programu o Ozveny slovenských zvonov, ktoré opisovali osudy Slovákov žijúcich v Maďarsku. O finálny impulz, a teda verziu celého príbehu v podobe, v akej ho uvidíte na Bráne, sa postarala Medzinárodná vedecká konferencia v Nadlaku s témou “Rok 1918 a dolnozemskí Slováci”. Foto: Obrazy z Dolnej zeme, zdroj: archív UFS Mladosť

Kompozícia predstavenia nadchne aj náročného diváka

Hudobno-tanečný program vychádza z prazdrojov tradičnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich na juhu od rodnej krajiny. Okrem folkloristickej klasiky využíva aj divadelné a vizuálne prvky. Zaujímavou je scénografia, pretože stavia na kombinovaní svetelného aranžmánu, veľkoplošnej projekcie a artefaktov pôvodných odevov vsadených do obrazov plynúcich v kontexte deja. Foto: Obrazy z Dolnej zeme, zdroj: archív UFS Mladosť

Kľúčovou témou sú udalosti, ktoré predchádzali vojne

Námetom príbehu je migrácia a zrod novej identity v Dolnej zemi, kde sa stretali rôzne národnosti – Maďari, Rumuni, Srbi či Chorváti. Kľúčovou témou sú udalosti predchádzajúce tzv. „Veľkej vojne“, rozpad monarchie či vznik Československa a reflektovanie života Slovákov, ktorí boli zrazu oddelení hranicami. Paralelne s dejom sa nesie druhý príbeh ľudí snažiacich sa nájsť si svoje MIESTO NA ZEMI. Foto: Obrazy z Dolnej zeme, zdroj: archív UFS Mladosť

Program má dva rozmery

Prvým rozmerom je propagácia krajanskej kultúry a historických súvislostí pre slovenských divákov (folkloristi, verejnosť a školy). Druhým cieľom je prezentovanie diela v krajanských enklávach s participáciou miestnych folkloristických kolektívov a jednotlivcov. Týmto spôsobom je základný rámec programu obohacovaný o nové artefakty,“ vysvetľuje UFS Mladosť. Foto: Obrazy z Dolnej zeme, zdroj: archív UFS Mladosť

Tereza Šimončičová

Zdieľaj