Vedeli ste, že?


Na Bránu už o 3 týždne zavíta celkovo dvanásť folklórnych súborov. Tri zahraničné a deväť domácich, z toho dva detské. Tešiť sa môžete na rôznorodosť tancov, spevov, kostýmov i kultúr. Predstavujeme vám účastníkov folklórneho festivalu 2022!

DFS Trnavček

Detský folklórny súbor Trnavček pôsobiaci pri centre voľného času v Trnave vystúpi v rámci Trnavskej brány v Mestskom amfiteátri 19.8. po slávnostnom otvorení v programe "Akí sme, takí sme – naši sme" spolu s Drienkou a Trnafčanom o 19:20. Pod vedením Ivony Táčovskej a Martina Ryšku súbor združuje deti vo vekovom rozpätí od 3 do 15 rokov, ktoré sa usilovne snažia o zachovávanie a tradovanie zvykov mladých generácií pomocou rôznych detských piesní, hier a tancov predovšetkým z Trnavského regiónu, ale aj z iných oblastí Slovenska. Foto: DFS Trnavček, zdroj: FB DFS Trnavček

DFS Drienka

Detský folklórny súbor Drienka vyrástol v roku 1992 pri Katolíckej jednote Slovenska. V súčasnosti ho vedie Stanka Borisová. Ansámbel nacvičuje pri ZŠ A. Merici a na Bráne predvedú blok hier: Na čižíčka, Na vojakov, Pečenie chleba a tance z okolia Trakovíc. Súbor sa teší narastajúcemu počtu záujemcov medzi prváčikmi a veríme, že sa o 3 týždne predvedú v plnej paráde! Foto: DFS Drienka, zdroj: FB DFS Drienka

UFS Trnafčan

Do roku 2002 ste ho mohli poznať pod menom FS Dudváh, no už 12 rokov spolupracuje s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Členmi súboru sú milovníci folklóru rôzneho vekového rozpätia. Pod vedením Kristíny Polachovej a Pavla Skaličana súbor prezentuje kultúrne dedičstvo Trnavského kraja po domácich i zahraničných folklórnych slávnostiach. Univerzitný folklórny súbor Trnafčan priletí na plac v amfiku rovno z ďalekej Kolumbie. Na konte majú aj CD s názvom „Piesne z Trnavskej roviny“. Foto: UFS Trnafčan, zdroj: Diego Tabares

FS Gymnik

Ďalší z kategórie univerzitných súborov je takmer 60 ročný FS Gymnik. Zaujímavosťou je, že ho založili vtedajší študenti Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a samotný názov je odvodený od slova „gymnikológia“, náuka o telesných cvičeniach. Za roky pôsobenia sa v ňom prestriedalo mnoho generácií, pýšiť sa môže viac ako 700 odchovancami. Choreografie sú stavané na pôvodných prvkoch s minimálnou štylizáciou. V súčasnosti súbor približne 50 členov vedie Štefan Gerhát. Na Bráne vystúpia v tandeme s Kopaničiarmi v sobotňajšom bloku PRESPOLNÍ! Foto: FS Gymnik, zdroj: FB FS Gymnik

FS Kopaničiar

Kopanický región po svete prezentuje Kopaničiar. Zvyky a tradície z Myjavy a okolia prezentuje doma i vo svete. Typickými sú variácie ako slovenčina, starobabská, ukľakovaný, čardáš či verbunk. Odrážajú typickú tematiku života ľudí na Slovensku – vojnu, ťažkú prácu, obyčajné radosti a starosti všedného života. Foto: FS Kopaničiar, zdroj: FB FS Kopaničiar z Myjavy

UFS Mladosť

Folklórny súbor Mladosť vystupuje pod záštitou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V žilách šesťdesiat ročného súboru kolujú odchovanci rôznych fakúlt univerzity, ktorí mu dodávajú svojský ráz. Každá individualita prináša do kolektívu isté špecifikum zo svojho rodného regiónu. Umelecký vedúci Martin Urban spolu s tanečnými choreografmi si pre divákov v piatok na Trnavskej bráne pripravili scénický program MIESTO NA ZEMI – Obrazy z Dolnej zeme. Foto: UFS Mladosť, zdroj: FB Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Kurpie Zielone

Folklórny spevácko-tanečný súbor z Poľska pod záštitou Podleského kultúrneho inštitútu v Bielostoku datuje svoje začiatky do roku 1953. Vo všeobecnosti je považovaný za jeden z najstarších folklórnych súborov v Poľsku. Svoj prvotný repertoár zameraný na oblasť susedných regiónov postupne rozšírili a dnes predvádzajú folklór z rôznych častí rodnej zeme – Mazury, Suwałky, Podkarpatsko, Nízke Bezkydy a mnohé iné, s cieľom prezentovať rôznorodosť a multikultúru. Súbor o členov nemá núdzu, cez 100 ľudí tvorí spevácku aj tanečnú zložku. Foto: Kurpie Zielone, zdroj: archív súboru

Újbudai Babszem Táncegyüttes

Maďarský folklórny súbor pricestuje z Budapešti, aby predviedol kultúru obyvateľov tohto kraja a tiež tradičné tance susedných národov Karpatskej kotliny. V šiestich skupinách rozdelených podľa veku pracuje 130 mladých ľudí zapálených pre folklór. Tento rok súbor oslavuje svoje vitálne dvadsiate druhé narodeniny. Foto:Újbudai Babszem Táncegyüttes , zdroj: FB Újbudai Babszem Táncegyüttes

Poľana

Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tanca Poľana založili česko-slovenskí vysokoškoláci študujúci v Brne v päťdesiatych rokoch. V roku 2019 oslávili 70. výročie od vytvorenia jedinečného spojenia kultúrneho materiálu vtedajšieho pomiešaného obyvateľstva. Tradícia nezanikla ani po rokoch a dodnes sa v súbore nachádza veľké percento Slovákov. V rukáve majú mnoho zaujímavých programových blokov reflektujúcich rôzne regióny veľmi podrobne v rôznych zložkách – dialekt, kostým, špecifické tance a spevy. Každý rok súbor absolvuje približne 40 vystúpení a na konte má aj spoluprácu s RTVS v relácii Zem spieva. Foto: Poľana, zdroj: FB FS Poľana

Autor: Tereza Šimončičová

Zdieľaj